Δημοσιεύσεις

Antithrombotic treatment in patients with acute coronary syndromes and atrial fibrillation. What is established and what is missing.

By 29 Απρίλιος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/4/29 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29704565

Tsioufis C.

error: