Δημοσιεύσεις

The Role of Angiogenesis Inhibitors in Hypertension: Following “Ariadne’s Thread”.

By 23 Μάιος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/5/23 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29788148

Sanidas E, Papadopoulos DP, Velliou M, Tsioufis K, Mantzourani M, Iliopoulos D, Perrea D, Barbetseas J, Papademetriou V.

Abstract

Arterial hypertension (HT) is one of the most frequently recorded comorbidities among patients under antiangiogenic therapy. Inhibitors of vascular endothelial growth factor and vascular endothelial growth factor receptors are most commonly involved in new onset or exacerbation of pre-existing controlled HT. From the pathophysiology point of view, data support that reduced nitric oxide release and sodium and fluid retention, microvascular rarefaction, elevated vasoconstrictor levels, and globular injury might contribute to HT. The purpose of this review was to present recent evidence regarding the incidence of HT induced by antiangiogenic agents, to analyze the pathophysiological mechanisms, and to summarize current recommendations for the management of elevated blood pressure in this field.

error: