Δημοσιεύσεις

The landscape of acute pericarditis in Greece: Experience from a tertiary referral center.

By 26 Ιούνιος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/6/26 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29940222

Lazaros G, Solomou E, Antonopoulos AS, Vlachopoulos C, Vasileiou P, Karavidas A, Bei E, Leontsinis G, Lazarou E, Vassilopoulos D, Tsioufis C, Kallikazaros I, Stefanadis C, Tousoulis D.

error: