Δημοσιεύσεις

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.

By 31 Αυγούστου 2018 10 Απριλίου, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/8/31 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30165516

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group.

error: