Δημοσιεύσεις

The “ethos” and the “agony” of sham-controlled trials in cardiovascular medicine.

By 22 Σεπτέμβριος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/9/22 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30240847

Tsioufis C.

error: