Δημοσιεύσεις

Ischemic stroke in atrial fibrillation patients: don’t put the blame always on heart.

By 24 Σεπτεμβρίου 2018 10 Απριλίου, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/9/24 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30243905

Tsioufis C.

error: