Δημοσιεύσεις

Prognostic relevance of visit-to-visit office blood pressure variability in Systolic Blood Pressure Intervention Trial: Same data, different conclusions?

By 18 Οκτώβριος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/10/18 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30328272

Chang TI, Reboussin DM, Chertow GM, Cheung AK, Cushman WC, Kostis WJ, Parati G, Riessen E, Shapiro B, Stergiou GS, Tsioufis K, Whelton PK, Whittle J0, Wright JT, Papademetriou V.

error: