Δημοσιεύσεις

Dual antiplatelet therapy in acute coronary syndrome after stent implantation: How short is short and how long is long?

By 27 Ιανουάριος 2019 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2019/1/27 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30682418

Tsioufis C.

error: