Δημοσιεύσεις

[2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension].

By 1 Μαρτίου 2019 10 Απριλίου, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2019/3/1 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30816983

Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I.

error: