Δημοσιεύσεις

[2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension].

By 1 Μάρτιος 2019 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2019/3/1 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30816983

Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I.

error: