ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Κύρια Γνωστικά Αντικείμενα

Υπέρταση
Επεμβατική Καρδιολογία
Στεφανιαία Νόσος
Καρδιακή Ανεπάρκεια
Αρρυθμίες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Απονεύρωση του Νεφρού

Η νέα πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων ανθεκτικής υπέρτασης εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Πρόκειται για μια ασφαλή μέθοδο της οποίας η αποτελεσματικότητα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρίωσης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Ραντεβού

Ώρες Λειτουργίας Ιατρείου
Δευτέρα & Πέμπτη 14:00 – 21:00

Ραντεβού
Διαδικτυακά εδώ, ή στο 2107487482

Διεύθυνση
Μεσογείων 38-40, Αμπελόκηποι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τελευταία Νέα

Δημοσιεύσεις

– ΣΥΝΟΛΟ: 438 –

Συνέδρια

Βιβλία

Διαδικτυακά ή στο 2107487482